Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029.

Program „MALUCH+” 2022-2029

W dniu 28.02.2024 r. Żłobek STACYJKOWO podpisał umowę dotyczącą przekazania dofinansowania zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

W ramach realizacji umowy zostało utworzone 25 nowych miejsc dla dzieci w wieku
do lat 3, w żłobku mieszczącym się przy ul. Nowodworcowej 8 w Gdyni.

Inwestycja została zrealizowana z wykorzystaniem środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach III Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 II Osi Priorytetowej
„Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym”

Wartość zadania:

– FERS – środki europejskie w kwocie 124 296,72 zł.

– FERS – współfinansowanie krajowe w kwocie 26 329,46 zł.

W ramach umowy wykonano następujące zadania:
Przebudowa i remont pomieszczeń w celu przystosowania do potrzeb stawianych
żłobkom i określonej liczby dzieci w tym dostosowanie do wymogów budowlanych,
sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią.

Zakup i montaż wyposażenia min. meble, zabudowy, wyposażenie sanitarne,
kuchenne, multimedialne.

Wzrost dostępności miejsc opieki przyczyni się do zwiększenia ilości dzieci objętych opieką, a powstałe dzięki programowi dodatkowe miejsca opieki umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Program „MALUCH+” 2022-2029 jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.

Kontakt

+48 512 254 592

kontakt@stacyjkowo-gdynia.pl