Program

Program edukacyjny wykorzystywany w Naszym żłobku, wspomaga rozwój Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

Program ten opiera się na zróżnicowanych aktywnościach, które pomogą Dzieciom rozwijać różne umiejętności fizyczne, emocjonalne, społeczne i poznawcze.

 Rozwój fizyczny:

– Codzienne ćwiczenia rozciągające i gimnastyka, aby wspierać rozwój motoryki Dzieci.

– Zabawy na świeżym powietrzu

Rozwój poznawczy:

– Ciekawe zabawki i gry, które angażują zmysły Dziecka, np. układanki, klocki, puzzlowanie itp.

– Codziennie czytanie bajek i rymowanek, które wspierają rozwój języka i wyobraźni.

– Zabawy sensoryczne, takie jak rysowanie palcami w piasku, malowanie farbami, eksperymentowanie z różnymi konsystencjami.

Rozwój językowy:

– Rozmowy z Dziećmi na tematy z ich codziennego życia, aby rozwijać umiejętności komunikacyjne.

– Wspólne śpiewanie piosenek i rymowanek, co sprzyja nauce rytmu i melodyki języka.

– Czytanie książek i opowiadanie historii, aby rozwijać słownictwo i wyobraźnię.

Rozwój społeczny i emocjonalny:

– Wspieranie Dzieci w nauce rozwiązywania konfliktów i wspólnego dzielenia się zabawkami.

-Organizowanie zabaw zespołowych, które angażują Dzieci we wspólną aktywność

– Uczenie Dzieci rozpoznawania i wyrażania emocji oraz rozwijanie empatii.

Zdrowe nawyki:

– Zapewnianie zdrowych i zrównoważonych posiłków, które odpowiadają wymaganiom dietetycznym Dzieci.
– Uczenie Dzieci higieny osobistej, takiej jak mycie rąk przed jedzeniem i po korzystaniu z toalety.

Zabawy artystyczne:

– Rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, aby rozwijać kreatywność Dzieci.

Godziny snu i odpoczynku:

– Zapewnienie odpowiednich godzin snu i odpoczynku, które są istotne dla prawidłowego rozwoju Dziecka.

Monitorowanie postępów:

– Śledzenie postępów każdego Dziecka w różnych obszarach rozwoju i informowanie rodziców o ich osiągnięciach i ewentualnych wyzwaniach.

Współpraca z rodzicami:

– Regularne spotkania z rodzicami, aby omawiać postępy Dziecka i wymieniać informacje na temat jego potrzeb i zainteresowań.

Kontakt

+48 512 254 592

kontakt@stacyjkowo-gdynia.pl